70’s photos : fotos México

A first selection of Photographs taken in Mexico during the 1970s and that will be part of the planned bilingual publication “optica 2” with texts by Carlos A. Meade and Roberto Meade and photographs by xavier+carolyna.

Primera selección de fotografías tomadas en México en la década de los 70’s que seran parte de la publicación bilingüe “optica 2” con textos de Carlos A. Meade y Roberto Meade y fotografías de xavier+carolyna.